Amsterdam gaat 31 coffeeshops sluiten

 

In de komende jaren zullen 31 coffeeshops in Amsterdam hun deuren moeten sluiten, omdat ze volgens minister Opstelten te dicht in de buurt van een school liggen. De coffeeshops zullen niet allemaal per direct worden gesloten, maar dit zal stapsgewijs gebeuren om overlast te voorkomen.

Er worden geen kansen ontnomen

De gemeente Amsterdam wil de coffeeshopeigenaren geen kansen ontnemen en zij krijgen daarom voldoende tijd om een nieuw bedrijf op te zetten. Er wordt gehoopt dat hiermee tevens wordt voorkomen dat er meer werkelozen komen door de sluiting van de coffeeshops.

Stapsgewijze sluiting

De gemeente heeft laten weten dat het per 1 januari 2014 de zogenaamde gedoogverklaring van de 31 coffeeshops zal intrekken en op 1 juni 2014 zullen de eerste 10 coffeeshops daadwerkelijk de deuren moeten sluiten. Daarna zullen er op 1 januari 2015 nog eens 4 coffeeshops sluiten en de overige 17 coffeeshops zullen op 1 januari 2016 dicht gaan.

Sluiting onnodig

Hoewel de gemeente Amsterdam probeert coffeeshophouders een kans te geven om iets nieuws te vinden, lijkt de sluiting van de coffeeshops volstrekt onnodig. Elders in Nederland mogen coffeeshops zich wel op eenzelfde afstand van scholen bevinden en er wordt in alle coffeeshops gecontroleerd op leeftijd en geen cannabis verkocht aan minderjarigen.

Amsterdam blijft het Mekka

Ondanks de sluiting van de coffeeshops blijft onze hoofdstad ook wat betreft coffeeshops de echte hoofdstad. Er zullen in 2016, nadat de 31 coffeeshops zijn gesloten, nog altijd zo’n 160 coffeeshops in Amsterdam zijn en dat is een stuk meer dan welke andere stad in Nederland. Ter vergelijking, In Utrecht, Rotterdam en Den Haag samen zijn er ongeveer 90 coffeeshops.