Gemeenten willen productie wiet reguleren

 

Steeds meer gemeenten in Nederland lijken eindelijk het licht te zien en zij zijn voorstander van het reguleren van de wietteelt. Wiet wordt op dit moment vooral geteeld door criminele organisaties en dit leidt in veel gevallen tot overlast en wiet van discutabele kwaliteit.

Voordelen regulatie

Het reguleren van wiet heet een aantal duidelijke voordelen. Zo worden criminele organisaties buitenspel gezet en zal overlast in woonwijken afnemen. Daarnaast kan de overheid regels opstellen voor het telen van wiet, waardoor de kwaliteit beter kan worden gewaarborgd. Tot slot heeft de regulatie ook voor de overheid zelf een groot voordeel, er kan namelijk extra belasting worden geïnd en het innen van belasting blijft toch een van de grootste hobby’s van de Nederlandse overheid.

Achterdeurproblematiek

Het reguleren van wietteelt is bovendien een effectieve manier om de achterdeurproblematiek die we in Nederland kennen uit de wereld te helpen. Hoewel het verkopen van wiet in coffeeshops gedoogd wordt, mag er geen wiet worden geteeld in Nederland en de wiet moet dus illegaal worden geteeld. Door niet alleen de verkoop en consumptie, maar ook de productie van wiet te gedogen kan er een einde worden gemaakt aan de achterdeurproblematiek.

Onwaarschijnlijk

Ondanks het feit dat de meeste gemeenten voorstander zijn van het gedogen van wietteelt, lijkt het onwaarschijnlijk dat het telen van wiet op korte termijn daadwerkelijk zal worden toegestaan. Minister Opstelten is een man die houdt van strenge regels en helaas ziet hij helemaal niets in het plan. Hoewel er in de komende periode gesprekken zullen plaatsvinden tussen de minister en gemeenten, lijkt de kans klein dat ook het telen van wiet voortaan gedoogd zal worden.