Meeste gemeenten handhaven ingezetenencriterium

 

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving lijkt het erop dat het ingezetenencriterium in Nederland dit jaar goed wordt gehandhaafd. Uit een brief van minister Opstelt aan de Tweede Kamer blijkt dat meer dan 70 van de 103 gemeenten met coffeeshops in Nederland zich houden aan het criterium.

Ingezetenencriterium

Het ingezetenencriterium houdt in dat coffeeshops controleren of de mensen in coffeeshops ook daadwerkelijk woonachtig zijn in Nederland. Indien dit niet het geval is, dan mag er geen hasj of wiet aan de desbetreffende persoon worden verkocht. Het criterium is op 1 januari 2013 ingevoerd en heeft als doel de overlast van drugstoerisme in Nederland te verminderen.

Wietpas

Het ingezetenencriterium lijkt vooral in de zuidelijke provincies goed te worden nageleefd. In deze provincies werd eerder ook al de wietpas ingevoerd, maar na veel kritiek op de pas is deze nu vervangen door het ingezetenencriterium. Het ingezetenencriterium zou even effectief zijn als de wietpas, maar minder inbreuk maken op de privacy van coffeeshopbezoekers.

Grote gemeenten

De brief van minister Opstelten spreekt niet over de grootste coffeeshopgemeenten van Nederland. De kans is echter groot dat deze gemeenten het criterium (nog) niet handhaven en daardoor kunnen buitenlanders nog altijd bij een groot aantal coffeeshops in Nederland terecht. Verreweg de meeste coffeeshops in Nederland bevinden zich in Amsterdam en andere gemeenten in de Randstad.